flu

 1. LeeLemonoil
 2. RealNeat
 3. Kingpinguin
 4. goodandevil
 5. haidut
 6. haidut
 7. paymanz
 8. haidut
 9. haidut
 10. Sheik
 11. haidut
 12. Son Goku